Delmis kommande rapport, Those who were sent back -return and reintegration of rejected Asylum seekers, finansieras av EU:s Asyl-, migrations-, och integrationsfond (AMIF). Constanza Vera-Larrucea, biträdande projektledare och en av författarna av den kommande rapporten, berättar mer om arbetsprocessen under en tid som präglats av en pandemi.

Vad har hänt i projektet sedan våren 2020?

Det har hänt mycket i projektet då vi forskningsmässigt har kommit halvvägs. Konsultfirman Samuel Hall har samlat in data i både Afghanistan och Irak med hjälp av personal på plats. Under sommaren fick vi cirka 60 intervjuer från Afghanistan som vi har läst och analyserat. Nyligen fick vi även data från Irak, totalt 40 intervjuer. Forskarna inom Delmis projektgrupp håller just nu på att analysera ett mycket intressant och rikt material på hela 1381 sidor!

Har datainsamlingen påverkats av coronapandemin?

Pandemin har påverkat fältarbetet – både dess varaktighet och datainsamlingsformer. I Afghanistan var datainsamlingen nästan färdig när viruset började spridas. Intervjuerna utfördes från början ”face-to-face” men fick sedan ställas om till att ske via Skype eller telefon. I Irak, där fältarbetet blev försenat delvis på grund av Covid-19, har nästan alla intervjuer utförts på distans.

"Det är mycket svårt att återintegrera sig i en kontext av politisk och ekonomisk osäkerhet. Samtidig kan vi se att sociala nätverk är avgörande för att uppnå en hållbar återintegration – även om det finns tillgång till ekonomiskt återintegreringsstöd."


Kan du säga något om preliminära resultat?

Det är intressant att se konsekvenserna av en omintetgjord migrationsprocess som har skett under särskilt svåra förhållanden. Majoriteten av våra respondenter kom under flyktingkrisen. Någonting vi har hittat i vår data – och som bekräftar tidigare forskning – är att förhållandena i det land man återvänder till har stor betydelse för möjligheterna till lyckad återintegration. Det är mycket svårt att återintegrera sig i en kontext av politisk och ekonomisk osäkerhet. Samtidig kan vi se att sociala nätverk är avgörande för att uppnå en hållbar återintegration – även om det finns tillgång till ekonomiskt återintegreringsstöd.

Intervjun är en del av Delmis nyhetsbrev för hösten 2020 där du kan läsa mer om Delmis kommande och publicerade rapporter och webinarier. Prenumenera gärna på våra utskick för att ta del av våra nyhetsbrev, webinariuminbjudningar och information om nya publikationer.

Bild från AMIF.