Under december månad har Henrik Malm Lindberg, utredningssekreterare på Delmi och rapportförfattare, deltagit i tre olika aktiviteter i syfte att presentera Delmi-rapport 2020:1.

Fakta om immigration: vilka kommer, varifrån och varför?

Onsdagsklubbens samtal om immigration

Den 1 december deltog Henrik Malm Lindberg i en av Onsdagsklubbens tre Zoom-samtal om immigration, segregation och integration. Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets Generaldirektör, deltog också i det samtalet där han fokuserade på regelverk. Tillsammans bidrog de till att svara på frågorna om vilka typer av migranter som kommer till Sverige, vilka länder de kommer ifrån och anledningarna till att de flyr. Onsdagsklubbens möte för att diskutera centrala teman är en möjlighet för pensionerade förtroendevalda i politik och fackförbund att få en större förståelse för hur mångfacetterad diskussionen kring invandring till Sverige är.

Migration och Etablering, vad händer 2021?

Region Kronobergs digitala aktivitetsdag runt migration och etablering

Den 9 december deltog Henrik Malm Lindberg i en digital konferens anordnad av Region Kronoberg. Dagens utmaningar inom integration och nyanländas etablering lyftes från olika perspektiv. Lars Westbratt, Statssekreterare på Justitiedepartementet, inledde konferensen med att prata om ny migrationslagstiftning i Sverige och EU. Därefter presenterade Migrationsverket sin omvärldsanalys och UNHCR gav en direktrapportering från Libanons flyktingkontor följt av en diskussion kring migrationsströmmar i Mellanöstern av Erik Ullenhag, ambassadör i Jordanien. Den pågående pandemin har påverkat hela samhället och bland annat bidragit till en tuffare arbetsmarknad vilket Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen berättade mer om. Under dagen lyftes även möjligheter och olika vägar framåt för migration och etablering 2021.

Återvändande inom migration

Digital halvdag anordnat av Länsstyrelsen Västra Götaland

Den 9 december deltog Henrik Malm Lindberg även i en digital halvdag anordnad av Länsstyrelsen Västra Götaland. Syftet med halvdagen om återvändande var att stärka personer som träffar asylsökande. Delmis återvändandestudie visar att färre än hälften som har fått avslagsbeslut återvänder frivilligt till ursprungslandet trots att återvändandefrågan har stått högt upp på politikernas agenda i många år. Implementeringsarbetet med självmant återvändande hos Migrationsverket och Polisens arbete med att verkställa Migrationsverkets beslut uppmärksammades av representanter från båda myndigheterna. Josefine Zeolla från Röda Korset, som också är referensgruppsdeltagare i Delmis AMIF-finansierade återvändandeprojekt, berättade om deras del i att stötta återvändare i återvändandeprocessen.

Foto från Delmi.