Projektgruppen hade bjudit in några svenska och internationella forskare och kommentatorer för att med sin expertis och sakkunskaper på återvändandeområdet bidra med nya infallsvinklar i studiens olika delar. Seminariet syftade till att ge konstruktiv kritik, och ska därmed säkerställa den vetenskapliga kvaliteten och att se till att manuset är faktamässigt korrekt samt policyrelevant.

Två av rapportförfattarna, Constanza Vera-Larrucea och Henrik Malm Lindberg, gav en presentation om vad som har gjorts, vilken metod och teori som har använts och vilka preliminära resultat som fanns att peka på. Delmi fick positiv feedback om att studien tillför viktig kunskap om denna del av asylprocessen vilket hittills har saknats. Den bygger vidare på litteraturen på detta område under det senaste decenniet med fokus på migranternas subjektiva erfarenheter. Vad innebär det att återvända ”hem”?

Förslagen som lyftes fram vid seminariet kommer att inkluderas av författarna inför den slutgiltiga rapporten som kommer att publiceras på vår hemsida senare i år.

Foto av Startup Stock Photos från Pixabay.