Frågor om migration och integration står högt upp på den politiska agendan. Aktuella teman inkluderar bland annat ny migrationslagstiftning i Sverige och i EU, implementeringen av återvändandebeslut, barn i asylprocessen och förutsättningarna för nyanländas integration. Dessa frågor, och mycket mer, kommer att diskuteras den 17–19 maj 2021 när Region Kronoberg arrangerar en digital konferens via Zoom.

En av talarna under den första dagen är Joakim Palme, Delmis ordförande och Professor i Statskunskap vid Uppsala universitet, som kommer att fokusera på migrationspolitikens utmaningar och forskningens roll. Läs mer och anmäl dig hos Region Kronoberg för att ta del av aktuell information av viktiga aktörer.

Foto av B_Me från Pixabay.