Lokalsamhälletillit, det vill säga tillit till andra människor som bor i det geografiska närområdet, är en viktig resurs som bland annat bidrar till bättre folkhälsa, en högre grad av trygghet och bättre fungerande offentliga institutioner. Tidigare studier visar att Sverige har en hög grad av tillit till människor i allmänhet.

Syftet med studien är att belysa sambandet mellan snabba förändringar i ett antal kommuners befolkningssammansättning med avseende på födelseland och invånarnas lokalsamhälletillit. Studien är baserad på två enkätundersökningen för att jämföra invånarnas attityder i kommunerna före och efter mottagandet av nyanlända migranter. Hur har tilliten i de svenska kommunerna påverkats av det stora antalet asylsökande till Sverige det senaste decenniet?

Rapporten, Lokalsamhälletillit i Sverige före och efter flyktingkrisen (2021:3), har skrivits av Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet samt Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.