Idrott och fysisk aktivitet har väldokumenterat positiva effekter på hälsa och välmående och man har i Sverige länge organiserat sig i idrottsföreningar. Idrottsrörelsen är en väletablerad institution i det svenska samhället som därmed kan ha stor betydelse för barn och ungas fritid och hälsa. Utöver barnens fysiska motion engageras många föräldrar och andra vuxna (som exempelvis tränare och ledare) i idrottsföreningarna, vilka förväntas kunna utgöra en viktig arena för integration och jämställdhet.

I denna Delmi-rapport intervjuas föräldrar födda i Syrien, Somalia, Eritrea och Sverige med syftet att kasta ljus över flickors lägre deltagande. Detta görs genom att undersöka hur föräldrar med utomeuropeisk respektive svensk bakgrund, ser på idrottsrörelsen och sina döttrars idrottande. Vilka hinder och faktorer kan förklara det lägre deltagandet? Och vilken betydelse har föräldrarnas uppfattningar om idrott och närområdet för flickornas närvaro i den organiserade idrotten?

Rapporten, Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige (2021:1), är skriven av Anders Kassman, docent i sociologi, och Åsa Kneck, medicine doktor med inriktning mot vårdvetenskap, båda verksamma vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.