Covid-19 pandemin har visat behovet av ett starkt välfärdssystem och där Sveriges förmåga att fungera under press har satts på prov. Det senaste året har synliggjort olika utmaningar och på Forte Talks möts forskare, beslutsfattare och andra aktörer för ett kunskapsutbyte om vägen framåt.

Hur tar vi steget mot ett mer socialt hållbart samhälle? Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen och ledamot för Delmi, kommer delta i ett panelsamtal med fokus på en tryggare, inkluderande och mer flexibel arbetsmarknad. För att hantera pandemins effekter behövs forskning för att fylla kunskapsluckorna inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Hur forskning kan bli mer relevant för samhället är något som Delmis ordförande Joakim Palme kommer diskutera i det andra panelsamtalet.

Är du nyfiken på att veta mer? Hela programmet finns på Forte Talks hemsida. I högerkolumnen kan du även ta del av tidigare Forte Talks där Delmis kommittéledamöter har deltagit.

Bild från Forte Talks.