En viktig del i den reglerade invandringspolitiken är att personer som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut ska återvända till sitt hemland. Ett gemensamt mål inom EU är att återvändandet ska ske under humana, rättssäkra och effektiva former. Återvändande är därtill en viktig del av den nya asyl- och migrationspakten som EU-kommissionen föreslagit och som också syftar till att förbättra de nuvarande procedurerna. Delmis kommande studie fyller en kunskapslucka om hur det fungerar i praktiken utifrån de asylsökandes subjektiva upplevelser. Forskningen utgår från ett rikt material som ger en unik inblick i människors liv – innan, under och efter migrationsresan.

I was ready to go anyway, because I was dead no matter what, so if I died in the sea, nothing would have changed, at least I would have tried…

Citat från en respondent från Irak om att riskera sitt liv på havet.

Många av respondenterna i studien hade hört om hur Sverige värnar om mänskliga rättigheter och demokrati medan andra fick råd om resans slutdestination på vägen. Under flyktingkrisen sökte sig ett rekordstort antal människor till Sverige. De berättar om den långa väntetiden på Migrationsverket och hur ovissheten påverkade deras psykiska hälsa. Till slut fick de besked: avslag.

If they didn’t want to accept us, then why would they have teased and bothered me for five years. We lived there for five years. They should have cleared our case within one year, not five, because it really hurt us.

Citat från en respondent från Afghanistan om den långa väntetiden.

Återvändande är kopplat till stigma och återvändare betraktas som misslyckade i en migrationsresa där familjen oftast har varit delaktig. De återvänder inte bara till en redan svår kontext, utan för många afghaner är det till ett land som de har en svag eller obefintlig anknytning till, efter att ha vuxit upp i Iran. Många planerar därför för återmigration när gränserna öppnas upp igen efter Covid-19 pandemin.

”Those who were sent back: Return and Reintegration of Rejected Asylum Seekers” publiceras på Delmis hemsida i juni. Syftet med projektet är att förbättra migrationsprocessen inom återvändandeområdet för målgruppen tredjelandsmedborgare. Är du nyfiken på att veta mer om den nytta det ekonomiska stödet från EU har för projektet? Klicka då på vår projektsida för mer information och prenumerera på våra utskick för att inte missa lanseringswebbinariet.

Bild från AMIF.