Centrum för Global Migration (CGM) har som huvudmålsättning att främja och stödja forskning, utbildning och nyttiggörande inom global migration och integration. Genom att arrangera konferenser och seminarier får externa aktörer och forskare från olika discipliner möjlighet att mötas. Under ett webbinarium presenterade Henrik Malm Lindberg och Constanza Vera-Larrucea Delmis två rapporter på återvändandeområdet för att öka kunskapen om svensk återvändandepolitik och vad det innebär för personer som har fått avslag på sin asylansökan.

Den första studien fokuserar på beslutsfattare och andra aktörer från myndigheter och organisationer. Forskningen visar att 44% återvände frivilligt, 30% avvek och 15% återvände med tvång. Den andra studien fokuserar på återvändarna för att förstå deras perspektiv på hela migrationsresan. Myndigheternas mål är att förbereda dem på en säker och ordnad återvändande till ursprungslandet med tillräckligt stöd. Men hur upplever återvändarna processen och hur påverkar det deras återintegrering? Vad utgör ett hållbart återvändande?

Those who were sent back: Return and Reintegration of Rejected Asylum Seekers kommer publiceras på Delmis hemsida den 15 juni i samband med lanseringswebbinariet. Mer information kommer inom kort. Så länge kan du läsa den första rapporten!

Foto av Geralt från Pixabay.