Delmi har deltagit i projektet Making Asylum Systems Work som är utvecklat av Migration Policy Institute Europe (MPIE) och stöds av tyska Bertelsmann Stiftung i sammarbete med Calouste Gulbenkian Foundation i Portugal, Delmi, Institute for Public Affairs (IPA) i Polen och the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Projektet har genomfört ett flertal tematiska workshops och studier om registrering, mottagning och beslut i asylprocessen utifrån ett jämförande europeiskt perspektiv. Ett av projektets resultat är en rapport som analyserar kapacitetsuppbyggnad av fyra nationella asylsystem.

I rapporten Asylum Challenges, Debates and Reforms: How Germany, Poland, Portugal and Sweden have developed their asylum systems since 2015, undersöks hur fyra EU-medlemsstater upplevde det ökade antalet asylansökningar och hur de har försökt reformera asylsystemet sedan dess. Det svenska kapitlet är skriven av Bernd Parusel som tar upp både problem och åtgärder inom det svenska asylsystemet samt effekterna av policyändringar och de kvarstående utmaningarna.

Kapitlen är författade av professor Dietrich Thränhardt, Agnieszka Kulesa, Dr. Cláudia de Freitas, och Dr. Bernd Parusel. Läs mer om projektet på Bertelsmann Stiftungs hemsida.

Foto av Francois Genon från Unsplash.