Arbetslöshet och fattigdom är betydligt mer utbrett bland invandrare än den infödda befolkningen i Sverige, vilket leder till negativa konsekvenser för såväl de drabbade individerna som för samhället i stort. Tidigare studier tyder på att viljan att betala skatt minskar om välfärdsstaten främst uppfattas gynna invandrare. Frågor som besvaras i denna policy brief är bland annat: Kan hög arbetslöshet bland invandrare minska stödet för välfärdsstaten bland personer födda i Sverige? Hur påverkar kontakten med invandrare i bostadsområdet och på arbetsplatsen infödda svenskars attityder till offentliga utgifter?

Författare är Tina Goldschmidt, fil. dr i sociologi vid Stockholms universitet, för närvarande verksam vid Umeå universitet. Policy brief:en baseras på hennes avhandling Immigration, Social Cohesion, and the Welfare State: Studies on Ethnic Diversity in Germany and Sweden.