Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt de senaste decennierna. En parallell utveckling under denna tid är att såväl skolor som bostadsområden har blivit alltmer etniskt segregerade. Denna segregation innebär att dagens unga i högre utsträckning växer upp i skilda världar med olika förutsättningar, och i många fall med begränsad kontakt med unga med annan bakgrund. I antologin Ungas uppväxtvillkor och integration belyser nio forskare från olika discipliner ungas uppväxtvillkor i Sverige idag.

I antologin medverkar Jan O. Jonsson, Susanne Åsman, Thomas Johansson, Ylva Odenbring, Sevgi Bayram Özdemir, Erik Lundberg, Metin Özdemir, Bo Malmberg och Eva Andersson. Redaktörer är Sara Thalberg, André Asplund och Daniel Silberstein.