Policy briefen Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken (2021:8) sammanfattar ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i Sverige. Projektet undersökte hur dessa föreställningar formas av aktörer i tre sociala fält; (1) allmänheten, (2) opinionsjournalistiken och (3) politiken.

Författare till denna policy brief är Mattias Ekman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet.

Policy briefen Polariserad demokrati: Hur uppfattade hot påverkar främlingsfientlighet och spänningar mellan olika grupper i samhället (2021:9) handlar om hur uppfattade hot är relaterade till främlingsfientlighet och så kallad affektiv polarisering, som kortfattat kan beskrivas som ökad psykologisk distans och spänningar mellan olika samhälleliga grupper eller partier. Utgångspunkten är att uppfattade hot kan öka både främlingsfientlighet och affektiv polarisering. För att ta reda på om personer som är mer benägna att uppfatta hot mellan grupper tenderar att vara mer främlingsfientliga, genomfördes en rad regressionsanalyser med olika indikatorerna på främlingsfientlighet som utfallsvariabler.

Författare till denna policy brief är Emma A. Renström, docent i psykologi vid Göteborgs universitet, och Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Foto av Jay Clark från Unsplash.