Utrikes föddas deltagande på arbetsmarknaden är en ständigt politiskt aktuell fråga av flera anledningar; det är en central kugge i integrationsprocessen och det har stor betydelse både för individen och för svensk arbetsmarknad och ekonomi i stort. Denna antologi innehåller sammanfattningar av fyra kapitel i nyligen publicerade doktorsavhandlingar som berör utrikes föddas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, och de berör flera olika politikområden: tidsbegränsade kontra permanenta uppehållstillstånd, arbetskraftsinvandring och entreprenörskap samt segregation i skolan och arbetslivet.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation – Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden (2021:5) ingår i Delmis serie Avhandlingsnytt. Johanna Hemberg och Linus Liljeberg från Delmi har skrivit och sammanställt denna antologi.