Delmi har initierat och analyserat 100 intervjuer med personer som har varit asylsökande i Sverige och antingen fått avslag på sin asylansökan eller av andra anledningar bestämt sig för att återvända till Afghanistan eller Irak. Under intervjuerna har 60 personer från Afghanistan och 40 personer från Irak berättat om sin migrationshistoria och hur deras liv ser ut idag. Många av de intervjuade saknade tillräckligt med kunskap om asylrätten och vilka kriterier som måste uppfyllas för att bli beviljad uppehållstillstånd. De flesta reste dock genom Europa med Sverige som slutdestination. 

I told the immigration office staff that I’d been living in Sweden for more than four years: I started speaking the [Swedish] language, found a job, could earn money, and could make friends and socialise, “isn’t this all sufficient for me to get your approval for refugee status?” I told them, “if you’d grant me refugee status today, I’d start working as of tomorrow.

Man, 37 år, Irak #40. Citat från återvändanderapporten.

Mattias Wahlstedt, Delmis kanslichef, hälsade välkommen varpå samtalet modererades av Ann-Louise Rönestål Ek, journalist och programledare för Delmi-podden. Panellisterna, som representerar de myndigheter och organisationer som arbetar inom återvändandekedjan, bidrog till diskussionen med deras erfarenheter. Två av rapportförfattarna, Henrik Malm Lindberg och Constanza Vera-Larrucea, presenterade projektet, metodologin och forskningsresultaten.

Mer information om webbinariet hittar du på Delmis seminariesida och projektsida.

Foto av Headway från Unsplash.