100 personer – 60 från Afghanistan och 40 från Irak – har delat med sig av allt ifrån vilka faktorer som ledde till beslutet att migrera, hur det svenska mottagandet såg ut och vad som hände efter avslag på asylansökan. Detta forskningsprojekt har studerat hur återvändandeprocessen går till i praktiken och hur återintegrationen fungerar i en politisk och ekonomiskt osäker kontext. Vilka erfarenheter har personer som återvänt självmant och ofrivilligt från Sverige?

I avsnitt 5 och 6 av Delmi-podden diskuteras bland annat hur regelverket ser ut, kvinnors inflytande i beslutet att återvända och vad det innebär att återvända ”hem”. Rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg presenterar forskningsresultaten och policyrekommendationerna på svenska och gästas av Kjell-Terje Torvik som berättar om sina erfarenheter av att träffa afghanska återvändare i Kabul.

Det sista avsnittet för denna säsong av Delmi-podden är även den första som hålls på engelska. I detta avsnitt pratar studiens andra rapportförfattare, Constanza Vera-Larrucea, mer om datainsamlingen tillsammans med Nassim Majidi som var ansvarig för genomförandet av intervjuarna. Tillsammans, fokuserar de på hur återvändandestödet kan förbättras och vilka lärdomar som kan dras från återvändande och återintegrationsarbetet i Mellanöstern.

Bild från AMIF.