Syftet med projektet har bland annat varit att bidra till att skapa bryggor och etablera nätverk mellan de aktörer som är verksamma inom det nationella och internationella återvändandearbetet. Delmis AMIF-finansierade projekt om hur migrationsprocessen kan förbättras för tredjelandsmedborgare som har fått avslag på sin asylansökan diskuterades vid en intern slutkonferens. Genom workshops på olika temaområden, som presenterades av Delmis ordförande Joakim Palme, fördjupade sig deltagarna inom de delar som rör återvändandekedjan. Representanter från regeringen, EU och FN möttes digitalt för att föra en dialog om stödstrukturernas utmaningar, återvändares tillgång till information och hur man bör gå vidare med återvändandearbetet.

Will this research help reconsider my case? Or is it useless because I already came back to Iraq and the whole thing is over?

Kvinna, 37 år, Irak #6. Citat från återvändanderapporten.

Två av rapportförfattarna, Henrik Malm Lindberg och Constanza Vera-Larrucea, presenterade lärdomar från projektet, dess resultat och policyrekommendationerna. Denna workshop är inte slutet på Delmis arbete utan snarare en av många evenemang där vi kommer att försöka dela och sprida kunskap.

Foto av Brands & People från Unsplash.