Almedalsveckan 2021 pågår mellan den 4 juli och 7 juli där Delmi kommer delta i ett samtal om pandemins konsekvenser för migrationen. Tidigare i år lanserade Delmi en policy brief om hur den inledande fasen av covid-19-pandemin under våren 2020 drabbade svenska invånare ojämlikt. Dödligheten ökade kraftigt bland vissa grupper utlandsfödda personer jämfört med personer födda i Sverige och andra västländer. Forskningsresultatet visar bland annat på trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjligheter till social distansering i hemmet och på jobbet som troliga bidragande orsaker till överdödligheten.

Seminariet kommer diskutera pandemins konsekvenser ur både ett nationellt som globalt perspektiv. 1% av världens befolkning – 79,5 miljoner människor – befinner sig just nu på flykt. Redan innan pandemin levde dessa människor ofta under svåra förhållanden, som i och med pandemin har kommit att bli ännu värre. I många fall bor de trångt, har begränsad tillgång till sanitet och påverkas i hög grad av reserestriktioner och stängda gränser. Under panelsamtalet kommer deltagarna diskutera frågor såsom: Hur har villkoren för flyktingar påverkats av pandemin? Vilka långsiktiga konsekvenser kan det få? Hur och varför har Sveriges flyktingmottagande förändrats under pandemin?

Medverkande

Åsa Widell, Generalsekreterare, Sverige för UNHCR.

Alan Frisk, Biträdande humanitär chef, Rädda Barnen.

Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket.

Karin Gyllenring, Advokat och grundare, Asylbyrån.

Daniel Silberstein, Utredningssekreterare, Delmi.

Moderator: Dona Hariri, Jurist.

Foto av Markus Spiske från Unsplash.