Rapportförfattarna från Delmi: ”De flesta som inte fått asyl i Sverige och därför återvänt till Afghanistan och Irak lever under miserabla förhållanden. En majoritet av dem planerar att återmigrera till Sverige eller till något annat EU-land. Det redovisar vi i vår nya rapport, baserad på intervjuer med hundra återvändare” står det i debattartikeln som publicerades när rapporten släpptes. I samband med att debattartikeln publicerades, blev rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg intervjuad i Sverige Radio. Rapporten fick även internationellt genomslag då Constanza Vera-Larrucea blev intervjuad i tidningen Forbes.

I vår studie ser vi att de som återvände till Irak hade en jämförelsevis bättre situation än afghanerna. Det tycks i sin tur främst bero på att de var äldre och mer väletablerade redan innan resan till Sverige, men också att de i större utsträckning hade familj och sociala nätverk att knyta an till.

Citat från debattartikeln angående respondenternas olika förutsättningar att bygga upp sitt liv.

Läs mer om återvändandefrågan i fliken Projektet i media.

Foto av Nasim Dadfar från Unsplash.