Under hösten 2021 kommer Delmi att tilldela medel för en rad nya projekt. Ämnesområden och teman på de olika utlysningarna varierar och kan rikta sig mot flera akademiska discipliner. Projekten varierar gällande storlek, tidsramar och budget, men gemensamt är att de ska vara författade för att kunna nå en bred publik.

De olika utlysningarna:

  • Komparativ studie om skyddssökande i EU
  • Forskningsöversikt om arbetsmigration under kriser och konsekvenser för forskning om covid-19 och migration
  • Forskningsöversikt om skuggsamhället, alltså den grupp som vistas irreguljärt i Sverige
  • Forskningsöversikt om asylprocesser för HBTQ-personer i ett europeiskt perspektiv

Ladda ner och läs om de olika utlysningarna i högerspalten.
Sista ansökningsdag är den 15 september för samtliga utlysningar.

För mer information om Delmi verksamhet, se Delmis program- och strategidokument.

För frågor kontakta, ju.delmi@regeringskansliet.se

Foto av Republica från Pixabay.