2015 kom det 162 877 asylsökanden till Sverige, främst från krigsdrabbade länder som Syrien, Afghanistan och Irak. För att hantera det rekordmånga asylsökande till Sverige implementerades en rad insatser och samhällets krisberedskap aktiverades. Anledningarna bakom varför så många flydde berodde på säkerhetsläget runt om i världen. Hur beredda är vi på ett eventuellt nytt större flyktingmottagande?

Henrik Malm Lindberg, tf kanslichef på Delmi, kommer bidra med en omvärldsbevakning av hur läget ser ut för flyktingar och mottagarländer idag. Talibanernas maktövertagande i Afghanistan är en särskild händelse som kan utvecklas till en ny humanitär kris. I medier har försök till flykt via Kabuls flygplats uppmärksammats och EU har hållit möten om hur man ska hantera situationen i Afghanistan och närområdet. Under seminariet kommer han prata mer om världshändelser som kan öka sannolikheten för migration och återmigration till Europa och Sverige.

Representanter från Migrationsverket, Svenska Kyrkan och en tidigare utredare i utredningen Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen i Sverige år 2015 kommer diskutera frågor relaterade till situationen 2015. Seminariet kommer sändas via Folk & Försvars hemsida och på Youtube samt SVT Forum.

Foto av Julie Ricard från Unsplash.