En ny studie av Delmi visar att en majoritet av de som utvisats till Irak och Afghanistan planerar att fly igen då de återvänder till en ekonomiskt och socialt utsatt situation. Samtidigt saknas information inom deras nätverk om hur livet som asylsökande ser ut och varför de inte fått beviljat uppehållstillstånd. En översättning av målgruppens specifika behov lyfter kunskapsnivån till personer som vill migrera, har migrerat eller känner någon som har erfarenhet av att migrera. Det upptrappade läget i Afghanistan kan leda till nya flyktingströmmar till Europa och att många försöker återvända tillbaka till Sverige. Hur ser livet ut efter återvändandet?

Om återintegreringen var svår att uppnå redan innan talibanerna tog över makten, så är den högst osannolik idag. Det finns stor sannolikhet för återmigration av personer som utvisades till Afghanistan eftersom de fruktar förföljelse av talibanerna pga deras etnicitet samtidigt som de bär med sig stigma kopplat till en misslyckad asylsprocess i Europa.

Constanza Vera-Larrucea, en av rapportförfattarna, om studiens respondenter som befinner sig i Afghanistan.

Policy briefen är skriven av Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia, Constanza Vera-Larrucea, fil. dr. i statsvetenskap och André Asplund, fil. dr. i internationella relationer, alla verksamma som utredningssekreterare på Delegationen för migrationsstudier. Översättningen har gjorts av en extern anlitad språkbyrå.

Foto av Erika Wittlieb från Pixabay.