Under dagen medverkade Delmi, European Return and Reintegration Network (ERRIN), Migrationsverket och Svenska Röda Korset. Fokus låg på individers egna upplevelser av återvändande- och återintegrationsprocessen och hur det praktiskt går till innan avresa och efter ankomst. Representanter från European Technology and Training Center (ETTC, Irak) och Women Empowerment Literacy and Development Organization (WELDO, Pakistan) var också med och delade också sina erfarenheter av att möta avvisade asylsökande från Sverige.

Efter Delmis presentation följde en kort diskussion där deltagarna bland annat lyfte frågan om hur man får lokalsamhället i ursprungsländerna att bli mer involverade vid återvändandet. Delmis rapport pekar nämligen på att många återvändare känner ett stigma och upplever sig inte välkomna.

Den första träffen som arrangerades i februari bestod av information från Migrationsverket och Gränspolisen. Migrationsverket redogjorde för hur det är att söka asyl i Sverige, från det första mötet till att verkställa ett återvändandebeslut. Gränspolisen pratade om sin roll i återvändandekedjan. Träffarna riktar sig till kommuner och civilsamhället, men även andra aktörer som i någon form arbetar med eller möter asylsökande och vill lära sig mer om återintegration. Håll utkik på deras hemsida för fler kunskapstillfällen!

Foto av Chikilino från Pixabay.