Under flyktingkrisen 2015 anlände många flyktingar till Sverige för att söka asyl. Av dem var 43 procent minderåriga och hälften anlände utan en förälder. Migrationsverket rapporterar att 23 480 ensamkommande minderåriga från Afghanistan kom hit det året. Barn är en särskilt utsatt grupp och deras asylärende och rättigheter tas tillvara utifrån barnkonventionen som sedan januari 2020 är inkluderad i svensk lag. Det innebär att det alltid måste finnas ett barnperspektiv, även om utlänningslagen tillåter att man titta på andra intressen som till exempel en reglerad invandring. Carl Bexelius uttrycker det så här i avsnitt 7 av Delmi-podden.

Vad som är barnets bästa leder inte alltid till uppehållstillstånd samtidigt som det finns situationer där uppehållstillstånd inte skulle kunna beviljas utan en hänvisning till barnets bästa.

Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, om vilka krav barnkonventionen ställer.

I en nyligen presenterad rapport från Delmi lyfter vi 100 röster från de som fått avslagsbeslut och återvänt, frivilligt eller med tvång, från Sverige till Irak och Afghanistan – de länder som flest asylsökande kom ifrån. I rapporten intervjuar vi bland annat vuxna som kom till Sverige när de var under 18 år och tar upp ämnen som rör exempelvis utbildning, gymnasielagen, boendesituation och fritidsaktiviteter. En av de mest omdebatterade frågorna inom politik och media har varit åldersbedömningar. En av respondenterna i studien berättar hans perspektiv på hur bedömningen gick till.

Jag överlämnade mig också till Polisen. Polisen överlämnade mig till den svenska migrationsmyndigheten… De tog våra fingeravtryck, ålder och vikt och jag sa till dem att jag är 15 år, men de skrev att jag är född 1997 och skrev min ålder utifrån vad de själva ville. Om jag är 20 år idag, så är jag 23 år enligt den ålder som de valde åt mig.

Man AFN#65. Citat från återvändanderapporten.

Många av de som kom från Irak migrerade som en familj. De hade hört att Sverige värnar om mänskliga rättigheter och att det är ett land som kommer skydda och säkra deras barns framtid. Denna rapport belyste respondenternas upplevelser i ursprungslandet, på flykt, i Sverige och när de återvänt. För vissa kvinnor försämrades deras psykiska hälsa, vilket påverkade familjens beslut att återvända frivilligt. Ungefär hälften att de människor som flyr konflikter är barn, och därför har Delmi skrivit ett flertal studier med ett tydligt barnfokus. Studierna handlar om olika delar av migrations- och integrationsprocessen, och vi kommer fortsätta att forska om svåra men viktiga ämnen.

Foto av Aedrian från Unsplash.