Delmi har initierat och analyserat intervjuer med 100 personer – 60 från Afghanistan och 40 från Irak – som antingen fått avslag på sin asylansökan eller av andra anledningar bestämt sig för att återvända från Sverige. Data samlades in under 2020 trots försvårande omständigheter till följd av Covid-19-pandemin och det förändrade säkerhetsläget i studieländerna. Forskningsresultatet finns att läsa på svenska och engelska i rapporten De som skickades tillbaka: Återvändande och återintegration av avvisade asylsökande till Afghanistan och Irak (2021:10). Policy briefen har även översatts till arabiska, kurdiska, pashto och dari.

Trots pandemin och säkerhetsläget i Irak och Afghanistan rodde vi iland detta AMIF-finansierade projekt, det ska vi vara stolta över.

André Asplund, forskare i projektet och en av rapportförfattarna.

Syftet med Delmis forskning är att fylla kunskapsluckor på migrationsområdet. Genom forskning hoppas Delmi förbättra förutsättningarna för en långsiktig hållbar migrationspolitik för de som inte får stanna. Läs mer på Migrationsverkets nyhetsarkiv.

Bild från AMIF.