Den 9 mars 2022 har över 2,3 miljoner människor hittat en fristad utanför Ukraina och många fler har fördrivits inom dess gränser. UNHCR uppskattar att det totala antalet personer som tvingas fly Ukraina kan växa till 4 miljoner. Den 14 mars kl. 17.00-18.00 kan du lyssna på webbinariet där Delmis ledamot Annika Sundén deltar.

Medverkande

Maciej Duszczyk, University of Warsaw.

Hanna Vakhitova, Kyiv School of Economics.

Jesper Roine, Stockholm Institute of Transition Economics.

Annika Sunden, Delmi.

Moderator: Michal Myck, Centre for Economics Analysis, CenEA.

Foto av SamuelFrancisJohnson från Pixabay.