De digitala seminarierna kommer handla om segregation, folkhälsa, demografi och arbetsmarknad samt mänskliga rättigheter och demokrati. Henrik Malm Lindberg, tf kanslichef på Delmi, kommer delta i det första samtalet med fokus på segregation. Den 21 april kommer Henrik presentera aktuell Delmi-forskning på området. Läs mer om våra olika studier på publikationssidan.

Anmäl dig via länken i högerkolumnen!

Foto av Markus Winkler från Pexels.