Syftet med undersökningen är att öka vår kunskap om afghaners erfarenheter av Sverige och asylprocessen, samt identifiera områden där det kan behövas mer kunskap. هدف از این بررسی افزایش دانش ما، درمورد تجارب افغان ها از سویدن، روند پناهندگی و همچنین شناسایی مناطقی که در ان ممکن است به دانش و بررسی بیشتر نیاز باشد

Sista dag för att svara på enkäten är söndagen den 1 maj 2022. اخرین مهلت برای پاسخ به پرسشنامه یکشنبه اول ماه می سال 2022

Vid frågor kontakta ju.delmi@regeringskansliet.se.

Foto av Anthony Beck från Pexels.