Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. Vill du veta hur många ukrainare som förväntas komma till just Sverige och vad massflyktingdirektivet innebär i praktiken? Behöver du arbetsmarknadsstatistik inför valet i september eller vill fokusera på klimatfrågan kopplat till flyktingar? Kanske undrar du vad som händer med de afghaner som har fått avslag?

Kansliet består av forskare med gedigen migrationskunskap. Det finns även en tillhörande kommitté som representerar bland annat Migrationsverket och SIDA. Ledamöterna har kompetenser från både akademi och praktik. Kontakta oss för att få tillgång till forskningsbaserade fakta som stärker ditt inslag. Tillsammans kan vi bidra till att fylla kunskapsluckor och nå ut med viktiga resultat på ett intresseväckande sätt.

Du som är journalist och vill komma i kontakt med någon av oss får bäst hjälp om du mejlar ju.delmi@regeringskansliet.se. Hör av dig redan idag!

Foto av Roman Kraft från Unsplash.