I en ny policy brief från Delmi analyseras situationen i Ukraina och hur flyktingflödet till Europa kan utvecklas. Författarna har blivit inbjudna att presentera studien och bidra till den efterföljande diskussionen med representanter från de deltagande staterna. De 18 deltagande staterna inkluderar Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. Österrike har observatörsstatus.

Den 12 maj 2022 kommer författarna presentera sina forskningsresultat på ett högnivåmöte som kommer att handla om politiska och operativa insatser för att hantera den fördrivning som sker i Ukraina. Huvudfokus kommer bland annat att ligga på nuvarande och framtida fördrivningar, sekundära förflyttningar och hur väl de senaste prognoserna slagit in sedan krisens början. 

Foto av Philipp Potocnik från Unsplash.