World Health Organization (WHO) är ett FN-organ med uppgift att främja god hälsa. Det görs bland annat genom WHO-center där institutioner vid universitet bedriver forskning till stöd för organisationens program. Joakim Palme, ordförande för Delmi och professor i statsvetenskap, kommer delta i invigningen och lyfta Delmis forskning. Dagen avslutas med en paneldiskussion om migration och hälsa i Sverige tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Migrationsverket.

Delmi har publicerat ett flertal studier på området som exempelvis Idrott och hälsa bland flickor: Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige (2021:1) och Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård (2020:7). Läs mer på vår publikationssida där du även kan filtrera mellan olika ämnen.

Foto av Asad Photo Maldives från Pexels.