Vad händer inom migrationspolitiken i EU? Hur ser flyktingsituationen ut idag? Vilka satsningar gör Regeringen på etablering av nyanlända? Dessa frågor, och många mer, kommer att diskuteras med representanter från bland annat Delmi, Migrationsverket, UNHCR, Justitiedepartementet, Röda Korset och Skolverket.

Den 16 maj kommer Henrik Malm Lindberg, tillförordnad kanslichef på Delmi, delta för att prata om vikten av migrationsforskning. Henriks föreläsning, ”Vad vet vi och vad behöver vi veta om migration och integration?”, kommer bland annat handla om den nya flyktingkrisen till följd av utvecklingen i Ukraina och Ryssland. Delmi har nyligen publicerat en studie om hur många som kan förväntas fly till just Sverige. Han kommer även berätta om vilka frågor Delmi forskar om och studier som snart lanseras. Läs mer och anmäl dig hos Region Kronoberg.

Foto av Timon Studler från Unsplash.