EMN är ett EU-finansierat nätverk som tillhandahåller aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor. Den ryska invasionen av Ukraina har lett till den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Konferensen möjliggör utbyte av erfarenheter, dialog och ömsesidigt lärande om migration och asyl i Norden.

Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket och ledamot för Delmi, kommer delta i det första panelsamtalet med representanter från de andra nordiska ländernas migrationsenheter. Panellisterna kommer bidra med fakta om hur många flyktingar från Ukraina som länderna har tagit emot och implementeringen av massflyktingsdirektivet inklusive framgångsfaktorer eller utmaningar i mottagningssystemet.

Olle Hammar, fil. dr i nationalekonomi och en av rapportförfattarna till Delmis policy brief Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till? (2022:3), kommer delta i det andra panelsamtalet med representanter från bland annat UNHCR och Ukrainian Alliance in Sweden. Panellisterna kommer diskutera möjliga framtida utvecklingar och trender i Norden när det gäller flyktingar från Ukraina med fokus på bland annat EU:s svar på den nya flyktingsituationen.

Läs mer på EMN:s hemsida.

Foto av Kevin Bückert från Unsplash.