Det första avsnittet av Vetenskapsradion På djupet, ”Ukrainare på flykt – så viktig är hjälpen från frivilliga svenskar”, handlar om myndighets-Sverige och frivillig-Sverige. Vem ska göra vad för de ukrainska flyktingarna och deras mottagande?

Civilsamhället är snabba, duktiga på att agera händelsestyrt men sen är det ju också det att detta pågår i flera år. Då vet man att viljan att dela med sig (husrum, mat och kläder) tenderar att bli mindre, speciellt om medias sökarljus inte längre är på Ukraina utan andra saker.

Henrik Malm Lindberg om att det är viktigt att det även finns etablerade strukturer för att kunna hantera behovet av vård och omsorg, utbildning etc.

Det andra avsnittet, ”Flyktingforskaren – Tänj på reglerna när många flyr till Sverige”, beskriver de olika flyktingkriserna sedan 1990-talet. Henrik Malm Lindberg pratar bland annat om att man behandlas olika beroende på varifrån man kommer och vilken konflikt man flyr ifrån. Det innebär olika villkor, rättigheter och förmåner. Han pratar även om massflyktingsdirektivet som Delmi har skrivit om i policy brief 2022:4.

Foto av Chandler Cruttenden från Unsplash.