Tidskriften innehåller bidrag från båda beslutsfattare och akademiker och utforskar de nationella, regionala och globala konsekvenserna av maktövertagandet. Artiklarna handlar bland annat om frågor om skydd, afghanska kvinnor och utbildning.

I Return to Afghanistan: The perils of returning to unstable and insecure countries skriver Constanza Vera-Larrucea och Henrik Malm Lindberg om återvändande utifrån den AMIF-finansierade studien De som skickades tillbaka (2021:10). Avvisade asylsökanden från Sverige levde under särskilt svåra omständigheter efter ankomst och den senaste tidens händelseutveckling har gjort de här gruppen ännu mer sårbar. Det gör återintegrering i ett sammanhang av konflikt, pandemi och fattigdom mindre sannolikt och ökar i stället ett återvändande – tillbaka till Europa.

Läs hela artikeln på IOM:s hemsida.

Foto av David Mark från Pixabay.