Det råder brist på arbetskraft inom bland annat vård, skola, polis och hotell- och restaurang. Men vart har då arbetskraften tagit vägen? Och vad kan arbetsgivare göra för att locka personal?

Annika Sundén berättar bland annat om hur många som blev uppsagda inom dessa branscher under pandemin har gått vidare till andra yrken eller studerat vidare. Ett förslag är att ge insatser, stöd och hjälp till de personer som är arbetslösa för att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsgivare behöver ha ett bredare perspektiv och lätta på sina krav om tidigare erfarenheter och kompetenser. Hör mer i avsnittet från 1 juli 2022.

Foto: Arbetsförmedlingen, Niclas Lehman.