Mellan en och fem miljoner människor som nekats asyl lever idag i Europa. Genom att locka med ekonomiskt stöd och arbete hoppas EU få fler att återvända frivilligt.

I ett reportage publicerat i Göteborgs-Posten den 11 augusti 2022 intervjuas Azad Rustam Qader och Dashti Qader Qader om deras upplevelser och erfarenheter av att återvända till Irak efter en misslyckad migration till Sverige. Ett axplock av experter på återvändande och återintegration, däribland Delmis Henrik Malm Lindberg, har också intervjuats i reportaget. Henrik beskriver bland annat en del av de byråkratiska hinder som ofta sätter kuggar i hjulen för ett effektiv återvändande. Vissa länder, främst Irak, Iran, Somalia, Eritrea och Libanon, tar exempelvis inte emot individer som inte återvänder frivilligt. Återvändandet kan på så vis stoppas genom att hemlandet inte utfärdar resehandlingar. 

Dagens regler är inte hållbara i ett anständigt samhälle.

Henrik Malm Lindberg, t.f. kanslichef på Delmi

I reportaget lyfter Henrik även fram problemet med att allt fler döms till utvisning samtidigt som verkställigheten är låg. De som blir kvar hamnar i ett limbo där de inte får jobba eller hyra ett lagligt boende. Henrik menar att dagens regler inte är hållbara i ett anständigt samhälle. Den här gruppen måste kunna bo och jobba medan de väntar på att återvända.