Ekonomiska vinster av migration; internationell handel som integrationsmotor i Sverige; entreprenörskap hos återvändare; och stabilitet och förändringstakt i “blandade” bostadsområden är de teman som står i fokus under seminariet den 26 augusti.

Mer information om evenemanget finns på Ratios webbplats: Perspektiv på migration, integration & segregation - Ratio.

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl