Ny Delmi Policy Brief av Österman, Palme och Ruhs

Fri rörlighet för arbetstagare i EU och dess effekter på statsfinanserna, publiceras den 2 dec 2019

Delmi Policy Brief Fri rörlighet för arbetstagare i EU och dess effekter på statsfinanserna (2019:10), publiceras den 2 december 2019.


Frågan om hur migrationen mellan EU-länderna påverkar mottagarländernas statsfinanser har rönt stor uppmärksamhet under senare år. I den här policy brief:en redovisas jämförande analyser av EU-medborgares arbetsmigration och de effekter denna mobilitet har för ländernas statsfinanser.


Delmi Policy brief (2019:10) bygger på en sammanställning av tre working papers från REMINDER programmet, forskningsstöd från EU:s Horizon 2020, www.reminder-project.eu. Författare är Marcus Österman, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och Martin Ruhs, professor vid Migration Policy Center vid European University Institute (EUI), Italien.

Web av Sphinxly och Easyweb