Alice har en fil.kand i mänskliga rättigheter från Lunds universitet och en masterexamen i internationell migration och etniska relationer från Malmö universitet. Hennes masteruppsats ”The Readmission Agreement between Sweden and Afghanistan” har publicerats vid och presenterats på London School of Economics och Linköpings Universitet.

Alice har tidigare arbetat med migrations-, integrations- och inkluderingsfrågor inom civilsamhället och på boenden för ensamkommande barn inom socialtjänsten.

Tel: 08-405 28 34
Mail: alice.hertzberg@regeringskansliet.se

Foto: privat