André har en PhD från Waseda University i Tokyo där han disputerade med en avhandling om mänskliga rättigheter inom internationella relationer. Som postdoc vid Handelshögskolan i Stockholm och vidare vid Yale University i USA har han fokuserat på demokratisering och mänskliga rättigheter inom ramen för internationellt bistånd.  

Tel: 08-405 26 31
Mail: andre.asplund@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.