Embla är höstens praktikant och har en pol.kand med fokus på internationell politik från Uppsala Universitet. Hennes kandidatuppsats Knowing and Loathing – A quantitative Study on political knowledge and Affective polarization presenterades i juni 2021. I övrigt har Embla en profil inom frågor som rör integration, social hållbarhet och Latinamerika.

Tel: 08-405 29 13
Mail: embla.holmgren@regeringskansliet.se