Johanna har en Politices Kandidat från Uppsala universitet med inriktning på statskunskap och läser nu en master i Global Politisk Ekonomi vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på Skatteverket, med asylprövning på Migrationsverket samt varit engagerad i Röda Korsets Ungdomsförbund.

Under våren 2022 skriver Johanna sin masteruppsats på Stockholms universitet som affilierad till Delmi.

Tel: 08-405 80 85
Mail: johanna.hemberg@regeringskansliet.se