Linus har en magisterexamen i statistik från Uppsala universitet. Han arbetar även som utredare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och har tidigare arbetat som sakkunnig vid Finansdepartementet. Linus har lång erfarenhet av uppföljning och utvärdering av arbetsmarknadsfrågor.

Tel: 08-405 41 47
Mail: linus.liljeberg@regeringskansliet.se

Bild av Pawel Czerwinski från Unsplash.