Lisen Löwstedt har en fil.kand i utvecklingsstudier från Lunds universitet med sociologi som huvudämne. Hon har tidigare arbetat med integrationsprojekt på den ideella organisationen Nya Kompisbyrån, samt varit engagerad i Amnestys kvinnorättsgrupp i Lund.

Tel: 08-405 92 68
Mail: lisen.lowstedt@regeringskansliet.se