Mattias, som är domarutbildad jurist, är Delmis kanslichef sedan hösten 2020. Innan dess var han departementsråd och chef för enheten för migrations- och asylpolitik på justitiedepartementet. Förutom med migrationspolitik har Mattias också arbetat med demokratifrågor, kriminalpolitik, migrationsrätt samt processrätt och domstolsfrågor.


Tel: 08-405 47 75
Mail: mattias.wahlstedt@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.