Sara är fil. dr. i sociologisk demografi och pol. mag. i statsvetenskap, vid Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat på bland annat Inspektionen för socialförsäkringen, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

Tel: 08-405 84 40
Mail: sara.thalberg@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.