Göran är avdelningschef på Sida där han förestår den avdelning som ansvarar för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Han är doktor i Freds- och Utvecklingsfrågor (Göteborgs Universitet) och Fil.Lic i nationalekonomi (Stockholms Universitet). Han har en lång erfarenhet från olika chefspositioner inom Sida och även från forskningsrelaterad verksamhet, senast som chef för forskningsenheten på UNICEF/Innocenti i Florens och dessförinnan som forskare på Nordiska Afrikainstitutet. I akademiska tidskrifter har han bland annat publicerat forskning som berör förutsättningarna för sociala trygghetssystem i utvecklingsländer och socio-ekonomiska konsekvenser av inkomstojämlikhet.

Foto: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).