Olof är gästprofessor i Nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit generaldirektör och forskare vid IFAU, och även forskningsledare vid SNS. Till hans forskningsintressen hör invandring och arbetsmarknad, betydelsen av omgivning och nätverk på arbetsmarknaden och politikens arbetsmarknadseffekter. Hans forskning har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter och han har också varit med och skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker, rapporter och artiklar.

Foto: Uppsala universitet, Mikael Wallerstedt.