Samhällsintresserade praktikanter till Delmi höstterminen 2023

Är du intresserad av att göra praktik inom Regeringskansliet och har migration som specialintresse? Som praktikant hos Delegationen för migrationsstudier (Delmi) får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring med närhet till både migrationspolitiken och migrationsforskningen.

Praktik på Delmi

Delmi är en oberoende kommitté under Justitiedepartementet. Kommittén har inrättats i syfte att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige inom migrationsområdet samt möjligheterna att använda relevanta forskningsresultat. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Delmi bidrar även till samhällsdebatten genom att sprida kunskap och information om migrationsfrågor hos allmänhet, journalister och icke-statliga organisationer.

Som praktikant får du sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad. Du följer Delmis dagliga arbete med att handlägga forskningsrapporter och anordna seminarier. Du bidrar även till att ta fram nödvändiga underlag och material, bevaka flera forskningsområden och bygga nätverk med både akademiker, tjänstemän och organisationer. Det kan även ingå att analysera Delmis egen verksamhet.

Din bakgrund och kompetens

Du är student vid universitet eller högskola med samhällsvetenskaplig eller juridisk inriktning, och är i slutskedet av din utbildning där praktik ingår. Alternativt har du tidigare studerat med denna inriktning och deltar nu i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen. Det är en fördel om du har dokumenterad fördjupad kunskap om migration.

För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du ha goda kunskaper i svenska språket, vara samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken.

Bra att veta

Praktikperioden omfattar 10–20 veckor med start under höstterminen 2023. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken. Som praktikant ska du vara försäkrad via ditt lärosäte eller Arbetsförmedlingen.

Är du intresserad av praktik?

Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du beskriver vem du är, syftet med praktiken, vad du önskar få ut av den och när under höstterminen 2023 du önskar praktisera. Bifoga dessutom intyg som visar att praktiken ingår i din utbildning eller att du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Ansökan mejlas till ju.delmi@regeringskansliet.se

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men senast tisdagen den 14 mars 2023. Vi kallar till intervju löpande.

Du kan läsa mer om Delmi på www.delmi.se

Bilden WORK från Needpix